نوشته‌هایی با برچسب "دستگاه سونی 2"

پازل: چرخ‌‌دنده‌ها | جایزه هفته: یک دستگاه اسمارت واچ ۲ سونی پازل: چرخ‌‌دنده‌ها | جایزه هفته: یک دستگاه اسمارت واچ ۲ سونی

سرویس فناوری جوان ایرانی به نقل از زومیت؛ بخش اخبار علم و فناوری:. اگر دوست دارید آخرِ هفته کمی فسفر بسوزانید و خود را برای درس و کار آماده کنید، بخش «پازل» برای شماست. در بخش «پازل» معماهای متنوعی برای کاربران زومیت طرح می‌شود. در ادامه با هشتادمین قسمت از سری «پـازل» همراه ما باشید. به «پازل» خوش آمدید! بخش پازل به صورت هفتـگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. هشتادمین قسمت از سری پازل شامل دو بخش است: پاسخ معمای هفتاد و نهم و البته یک «پازل» جدید! در ادامه با زومیت همراه باشید. پاسخ معمای شماره هفتاد و نهم پازل هفته گذشته، یک معمای منطقی بود

پازل: مساحت بیشتر | جایزه هفته: دو دستگاه هدست بلوتوث سونی مدل SBH 80 - به روز شد. - پازل: مساحت بیشتر | جایزه هفته: دو دستگاه هدست بلوتوث سونی مدل SBH 80 - به روز شد. -

سرویس فناوری جوان ایرانی به نقل از زومیت؛ بخش اخبار علم و فناوری:. اگر دوست دارید آخر هفته کمی فسفر بسوزانید و خود را برای کار آماده کنید، بخش «پازل» برای شماست. در بخش «پازل» معماهای متنوعی برای کاربران زومیت منتشر می‌شود. در ادامه با پنجاه و پنجمین قسمت از سری «پـازل» همراه ما باشید. بخش «پازل» به صورت هفتـگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. پنجاه و پنجمین قسمت از سری «پازل» همچون گذشته شامل دو بخش است: پاسخ معمای شماره پنجاه و چهار و یک «پازل» جدید! در ادامه با زومیت همراه باشید. پاسخ معمای شماره پنجاه و چهار پیش از انتشار پاسخ پازل، به کار

پازل: ستاره پنهان | جایزه هفته: دو دستگاه اسمارت‌واچ ۲ سونی پازل: ستاره پنهان | جایزه هفته: دو دستگاه اسمارت‌واچ ۲ سونی

سرویس فناوری جوان ایرانی به نقل از زومیت؛ بخش اخبار علم و فناوری:. اگر دوست دارید آخر هفته کمی فسفر بسوزانید و خود را برای کار آماده کنید، بخش «پازل» برای شماست. در بخش «پازل» معماهای متنوعی برای کاربران زومیت منتشر می‌شود. در ادامه با پنجاه و سومین قسمت از سری «پـازل» همراه ما باشید. بخش «پازل» به صورت هفتـگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. پنجاه و سومین قسمت از سری «پازل» همچون گذشته شامل دو بخش است: پاسخ معمای شماره پنجاه و دو و البته یک «پازل» جدید! در ادامه با زومیت همراه باشید. پاسخ معمای شماره پنجاه و دو پیش از انتشار پاسخ پازل، به کار

پازل: عدد پنجم | جایزه هفته: یک دستگاه اسمارت واچ ۲ سونی پازل: عدد پنجم | جایزه هفته: یک دستگاه اسمارت واچ ۲ سونی

سرویس فناوری جوان ایرانی به نقل از زومیت؛ بخش اخبار علم و فناوری:. اگر دوست دارید آخر هفته کمی فسفر بسوزانید و خود را برای کار آماده کنید، بخش «پازل» برای شماست. در بخش «پازل» معماهای متنوعی برای کاربران زومیت منتشر می‌شود. در ادامه با شصت و نهمین قسمت از سری «پـازل» همراه ما باشید. بخش «پازل» به صورت هفتـگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. شصت و نهمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای شصت و هشت و البته یک «پازل» جدید! در ادامه با زومیت همراه باشید. پاسخ معمای شماره شصت و هشت پازل هفته گذشته، یک معمای منطقی بود. اما پاسخ پازل:. ج

پازل: توپ‌ها و سبدها | جایزه هفته: یک دستگاه اسمارت واچ ۲ سونی پازل: توپ‌ها و سبدها | جایزه هفته: یک دستگاه اسمارت واچ ۲ سونی

سرویس فناوری جوان ایرانی به نقل از زومیت؛ بخش اخبار علم و فناوری:. اگر دوست دارید آخر هفته کمی فسفر بسوزانید و خود را برای کار آماده کنید، بخش «پازل» برای شماست. در بخش «پازل» معماهای متنوعی برای کاربران زومیت منتشر می‌شود. در ادامه با شصت و هفتمین قسمت از سری «پـازل» همراه ما باشید. بخش «پازل» به صورت هفتـگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. شصت و هفتمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای شصت و شش و البته یک «پازل» جدید! در ادامه با زومیت همراه باشید. پاسخ معمای شماره شصت و شش پازل هفته گذشته، یک معمای تصویری بود که باید شکل بدون ج

پازل: حجم مکعب | جایزه هفته: یک دستگاه اسمارت واچ ۲ سونی پازل: حجم مکعب | جایزه هفته: یک دستگاه اسمارت واچ ۲ سونی

سرویس فناوری جوان ایرانی به نقل از زومیت؛ بخش اخبار علم و فناوری:. اگر دوست دارید آخرِ هفته کمی فسفر بسوزانید و خود را برای کار آماده کنید، بخش «پازل» برای شماست. در بخش «پازل» معماهای متنوعی برای کاربران زومیت منتشر می‌شود. در ادامه با هفتاد و چهارمین قسمت از سری «پـازل» همراه ما باشید. به «پازل» خوش آمدید! بخش «پازل» به صورت هفتـگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. هفتاد و چهارمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای هفتاد و سوم و البته یک «پازل» جدید! در ادامه با زومیت همراه باشید. پاسخ معمای شماره هفتاد و سوم هر مجموعه دارای ۴ عدد

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه