صاحب یک مزرغه در اتسرایلا با ترفندی خاصی کاری می کند که گوشت گوهایش طعم شکلات بدهد. گوشت های این صابح مزرعه بسیار گران قیمت هستند. گوشت گاو با طعم شکلات. صاحب مزرعه Mayura Station Farm در استرالیا بر این باور است که شکلات روی مزه گوشت و به ویژه شیر گاو ها تأثیر دارد و جالب اینکه مشتری های او نیز این تفاوت مزه را قبول دارند. صاحب این مزرعه می گوید:انواع شکلات را از مغازه های شکلات فروشی و غیره جمع آوری کرده و آنها را به غذای دام می افزایم. گوشت با مزه شکلات. ریختن شکلات در غذای دام برای طعم ...

گوشت گاو با طعم شکلات

صاحب یک مزرغه در اتسرایلا با ترفندی خاصی کاری می کند که گوشت گوهایش طعم شکلات بدهد. گوشت های این صابح مزرعه بسیار گران قیمت هستند.

 

گوشت گاو با طعم شکلات

 

صاحب مزرعه Mayura Station Farm در استرالیا بر این باور است که شکلات روی مزه گوشت و به ویژه شیر گاو ها تأثیر دارد و جالب اینکه مشتری های او نیز این تفاوت مزه را قبول دارند. صاحب این مزرعه می گوید:انواع شکلات را از مغازه های شکلات فروشی و غیره جمع آوری کرده و آنها را به غذای دام می افزایم.

گوشت گاو با طعم شکلات

گوشت با مزه شکلات

گوشت گاو با طعم شکلات

ریختن شکلات در غذای دام برای طعم گرفتن گوشت

گوشت گاو با طعم شکلات

گوشتی که مزه شکلات و کاکائو می دهد

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه