سیستم جدید آموزشی گوگل برای مدارس

سرویس فناوری جوان ایرانی ـ بخش اینترنت:

جوان ایرانی- گوگل برای مدارس سامانه جدید را طراحی نموده است که کلاس درس نام دارد.

سیستم جدید آموزشی گوگل برای مدارس

گوگل برای مدارس سامانه جدیدی را طراحی نموده است که کلاس درس نام دارد.

به گزارش جوان ایرانی به نقل از رایورز، این سامانه به زودی و تا ۵ ماه آینده در سطح عمومی عرضه خواهد شد و در حال حاضر در تعدادی از مدارس به‌صورت آزمایشی قابل استفاده است.

سیستم کلاس درس گوگل با هدف ایجاد زمان بیشتر برای معلم‌ها و ارائه امکانات کنترل راه دور شرایط درسی کودکان طراحی شده است تا به کمک آن معلم بتواند بیشتر زمان را برای آموزش دادن به کودک به کار ببرد.

گوگل هدف اصلی خود از پروژه کلاس درس را بازگشت معلم‌ها به عشق به تدریس و کم کردن فشار کاری آنها اعلام نموده است.

سیستم جدید آموزشی گوگل برای مدارس - تصویر 2

این سیستم با استفاده از جیمیل و گوگل درایو به معلم اجازه می‌دهد تا به‌ضصورت آنلاین تکالیف دانش آموزان را تصحیح نماید و برای آنها تکالیف جدید تعیین نماید.
همچنین با کمک سیستم کلاس درس اهداف زیست محیطی نیز کسب خواهند شد و مصرف کاغذ کاهش خواهد یافت.
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه