استفاده از گوشی های هوشمند بر پردازش اطلاعات حسی تاثیر می گذارد

سرویس فناوری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش موبایل:

استفاده از گوشی های هوشمند بر پردازش اطلاعات حسی تاثیر می گذارد

استفاده از گوشی های هوشمند بر پردازش اطلاعات حسی تاثیر می گذارد

بیش از نیمی از بزرگسالان در آمریکا دارای گوشی های هوشمند هستند. در زمان استفاده از این گوشی ها و در هنگام ارسال پیام ها، مرور ایمیل و استفاده از اینترنت، انگشتان و شست دست فعال تر از همیشه می باشند. 

 

به گزارش راسخون ، تحقیقات نشان داده که این فعالیت می تواند پردازش حسی در مغز ما را تحت تاثیر قرار دهد. در مطالعات انجام شده مشخص گردید که در این افراد قشری از مغز که مربوط به احساس، برنامه ریزی حرکت و محرک های بصری است تحت تاثیر قرار می گیرد.

 

محققان به بررسی این نکته پرداختند که آیا استفاده از گوشی های هوشمند اثری بر قشر حسی مغز که به حرکت انگشتان اختصاص دارد، می گذارد یا نه.

 

نتایج تحقیق نشان داد که فعالیت در این بخش از قشر مغز افرادی که از گوشی های همراه هوشمند استفاده می کنند و فعالیت شست دست در آنها زیاد است نسبت به افرادی که  گوشی های قدیمی تر دارند بیشتر می باشد. از آنجا که در زمان استفاده از این گوشی ها، لازم است حرکات دست و انگشت شست در مغز پردازش شود منطقه مربوط به پردازش در مغز این افراد بزرگتر می شود. همچنین محققان بر این باورند که در زمان استفاده از این گوشی ها قبل از خواب،  نور منتشر شده از آنها با تاثیر بر هورمون محرک خواب، منجر به کاهش کیفیت خواب می گردد.

 

منبع :

مترجم : فرزانه عالی نژادیان


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه